CMS Consulting
Instytut Gospodarki Turystycznej
Strona główna
Aktualności
Wydawnictwo
Czytelnia
Słodka Polska
Tania Energia dla Dolnośląskiej Turystyki
Czasopismo "Kasy fiskalne"
Czasopismo "Spółka Akcyjna"
Czasopismo "Kolekcjoner Dolnośląski"
Spółki turystyczne na giełdach świata
Księgarnia regionalna
Księgarnia: turystyka i hotelarstwo
Księgarnia ekonomiczna
KontaktInGosTur jest członkiem:

Karkonosko-Izerski Klaster Turystyczny

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
Czytelnia
Artykuły w języku polskim
3. Międzynarodowy Kongres Etyki w Turystyce
ttg.com.pl 28.04.2017 czytaj całość

Krakowskie Centrum Kongresowe ICE gości w dniach 27-28. kwietnia 2017 roku uczestników 3. Międzynarodowego Kongresu Etyki w Turystyce. Tematyka sesji i zapowiedziana treść jednego z dokumentów końcowych wskazują, że organizatorzy – Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Komisja Europejska – traktują problematykę etyki szerzej, niż jej tradycyjne znaczenie, obejmując nim także zagadnienia zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. czytaj całość
 


Drugi dzień 20. IHIF w Berlinie
ttg.com.pl 08.03.2017 czytaj całość

Centralnym punktem sesji plenarnej była tradycyjnie “Debata CEO”, poświęcona zmieniającemu się rynkowi [...] Rozmawiano o efektach Brexitu i jego wpływie na inwestycje, problemie OTA i programach lojalnościowych, redefiniowaniu marek, wpływie innowacji na prowadzenie biznesu hotelarskiego. Tematem szczegółowym była efektywność segmentu Food&Beverages w całokształcie działalności przedsiębiorstw. czytaj całość
 


Pierwszy dzień 20. IHIF w Berlinie
ttg.com.pl 07.03.2017 czytaj całość

Jubileuszowe International Hotel Investment Forum odbywa się tradycyjnie w Hotelu Intercontinental Berlin. Już otwierający Kongres Kerry Gumas witając ponad 2000 delegatów z przeszło 80 krajów podkreślił, że rocznicowe podsumowania są okazją do przedstawienia wizji rozwoju światowej gospodarki, turystyki i hotelarstwa w perspektywie kolejnych dwóch dekad. czytaj całość
 


Kwestie sporne w VAT w dziedzinie hotelarstwa i gastronomii
Doradztwo podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 6 (238), czerwiec 2016 czytaj całość

Dla celów niniejszego artykułu pojęciem "sporne" obejmujemy zagadnienia, które:
- zdaniem podatników wymagały uzyskania interpelacji indywidualnej,
- zdaniem Ministra Finansów zasługiwały na wydanie interpelacji ogólnej,
- doczekały się wyroków sądów administracyjnych.
Analizą objęty został okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 maja 2016 r. czytaj całość
 


Trendy i aktualne uwarunkowania rynku turystycznego: świat, Europa, Polska, Dolny Śląsk, region karkonosko-izerski
Prezentacja na IX Karkonosko-Izerski Sejmik Turystyczny, 24.06.2016 pobierzPanorama Karkonoszy z 1989 roku
Karkonosze Nr 1/2016 czytaj całość

Na początku 1989 r. Polskie Biuro Podróży ORBIS, mające wtedy monopol na obsługę zagranicznej turystyki grupowej z krajów kapitalistycznych, postanowiło wykorzystać jako upominek dla swoich klientów właśnie panoramę Karkonoszy autorstwa Jana Ciruta. W ówczesnych warunkach realizacja tego przedsięwzięcia nie była jednak prosta. czytaj całość
 


Drugi dzień 19. IHIF w Berlinie
ttg.com.pl 10.03.2016 czytaj całość

Przy globalnych zainteresowaniach uczestników Forum trudno się dziwić, że rozpoczynający sesję plenarną wykład Rogera Bootle (Capital Economics), który przedstawił ekonomiczny obraz świata i możliwy jego wpływ na rynek hotelarski, wzbudził duże zainteresowanie. Nie zabrakło w tej prezentacji obrazów kształtowania się PKB i trendów globalnej gospodarki, zmian demograficznych w Europie do połowy XXI wieku czy scenariuszy skutków możliwego Brexitu. Ten ostatni temat dominował w zadawanych prelegentowi pytaniach, co wydaje się oczywiste przy roli odgrywanej przez Wielką Brytanię na rynku turystycznym. czytaj całość
 


Pierwszy dzień 19. IHIF w Berlinie
ttg.com.pl 08.03.2016 czytaj całość

Tegoroczne Międzynarodowe Forum Inwestycji Hotelarskich zgromadziło 2.040 uczestników z 72 państw. Na liście obecnych nie brak przedstawicieli żadnej z największych światowych firm hotelarskich i doradczych, architektów, developerów, prawników, przedstawicieli banków i instytucji rządowych, uczelni hotelarskich, dziennikarzy prasy branżowej. Polskę reprezentuje 12 osób. czytaj całość
 


19. IHIF w Berlinie
ttg.com.pl 29.02.2016 czytaj całość

Berliński turystyczny marzec to nie tylko ITB. Od 1998 roku odbywa się tu także Międzynarodowe Forum Inwestycji Hotelarskich (The International Hotel Investment Forum – IHIF), w którym uczestniczy ponad dwa tysiące hotelarzy, inwestorów, finansistów, przedstawicieli globalnych firm doradczych i czołowych uczelni hotelarskich, reprezentantów rządów i mediów z przeszło 80 państw. Tu prezesi największych hotelowych spółek przedstawiają strategie swoich firm i dyskutują o wpływie trendów w globalnej gospodarce na rynek turystyczny, właściciele nieruchomości poszukują inwestorów, architekci, dostawcy i usługodawcy dla sektora HoReCa starają się zdobyć klientów. Ranga uczestników oraz tematyka sesji plenarnych i dyskusji panelowych, w których występuje corocznie ponad 200 prelegentów, możliwość spotkań nieformalnych z liderami branży, pozwala jego organizatorom słusznie twierdzić, że jest to najbardziej wpływowe światowe miejsce spotkań przemysłu hotelarskiego. czytaj całość
 


Klaster Sudecka Sieć Innowacji
Przegląd Urbanistyczny Tom IX, 2015 czytaj całość

W polowie 2013 r., w gronie osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju gospodarczego Sudetów, powstała koncepcja instytucjonalizacji podejmowanych wspólnych przedsięwzięć w tej sferze. Sposród różnych wariantów wybrany został dla niej model oparty na sprawdzonych w świecie i coraz bardziej popularnych rozwiązaniach klastrowych. W efekcie tych prac w listopadzie 2013 roku, podczas odbywajacego sie w Jeleniej Górze 20. Polsko-Niemiecko-Czeskiego Forum Kooperacji Firm podpisane zostało porozumienie o utworzeniu Klastra Sudecka Siec Innowacji (SSI). czytaj całość
 


Nowe inicjatywy dla turystyki pod Karkonoszami
Karkonosze Nr 1/2015 czytaj całość

Od kilku lat podczas kolejnych sesji Karkonosko-Izerskiego Sejmiku Turystycznego powracał temat zintensyfikowania współpracy wszystkich jednostek zainteresowanych rozwojem gospodarki turystycznej w regionie. Efektem kolejnej takiej dyskusji na ubiegłorocznym Sejmiku było podpisanie porozumienia o utworzeniu Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego. czytaj całość
 


Karkonosko-Izerski Klaster Turystyczny zaprasza do współpracy dla rozwoju Aglomeracji Jeleniogórskiej
Nowiny Jeleniogórskie Nr 50, 16.12.2014 czytaj całość

Koordynator KIKT, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., przewiduje, że przystąpią do niego kolejni przedsiębiorcy i inne jednostki zainteresowane rozwojem turystyki w regionie. Nie są określone żadne założenia ilościowe i tempo rozwoju Klastra. Podstawowymi wyznacznikami przy przyjęciu nowych członków będzie deklarowana chęć współpracy, posiadana renoma na rynki i jakość świadczonych usług. czytaj całość
 


Zaufanie - podstawa współpracy członków Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego
Nowiny Jeleniogórskie Nr 49, 9.12.2014 czytaj całość

Pojęcie klaster wprowadzone zostało w latach 80. XX wieku przez Michaela Portera, który określił tak geograficzną koncentrację konkurencyjnych przedsiębiorstw w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, wykorzystujących te same umiejętności, technologie i infrastrukturę. Wykazał on, że współpracujące w klastrach firmy osiągają znacznie lepsze efekty niż funkcjonując całkiem samodzielnie. czytaj całość
 


Karkonoski-Izerski Klaster Turystyczny - płaszczyzna współpracy przedsiębiorców, samorządu i nauki na rzecz regionu
Nowiny Jeleniogórskie Nr 48, 2.12.2014 czytaj całość

Od kilku lat, przynajmniej od jesieni 2011 roku, gdy odbył się I Karkonosko-Izerski Sejmik Turystyczn (KIST), w środowisku osób związanych z karkonoską turystyką mówiono o potrzebie utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej (LOT). Wielokrotnie podkreślano, że istnieją co prawda LOT w Karpaczu i Szklarskiej Porębie, jednakże brak jest stałego forum współpracy na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej i okolic. czytaj całość
 


Kilka refleksji nad przyszłością ustawy o usługach turystycznych
ttg.com 02.03.2013 r. czytaj całość

Niedawna zapowiedź podjęcia przez Ministerstwo Sportu i Turystyki napisania "nowej" ustawy o usługach turystycznych stanowi dobrą okazję do rozpoczęcia dyskusji także o zakresie takiego aktu prawnego. Wydaje się, że celowe jest rozdzielenie zagadnień związanych z całokształtem funkcjonowania biur podróży i ochrony konsumentów, mających swoje uwarunkowania w prawie Unii Europejskiej, od regulacji dotyczących usług hotelarskich. W sferze praktycznej sprowadzałoby się to do wyłączenia z "nowej" ustawy dotychczasowego rozdziału 5. "Usługi hotelarskie" i wszelkich innych przepisów z nimi związanych. W "nowej" ustawie mogłyby pozostać także przepisy o pilotażu i przewodnictwie - oczywiście, jeśli nie skasuje ich kolejna deregulacja. czytaj całość
 


Zmiany zasad opodatkowania VAT
ighp.pl 31.03.2011 czytaj całość

Dnia 1 kwietnia 2011 roku weszła w życie Ustawa z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332), efektem czego jest m.in. konieczność wydania przez Ministra Finansów kilku nowych rozporządzeń wykonawczych (RMF). Dwa z nich, mające istotne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw hotelarskich, właśnie się ukazały. czytaj całość
 


Polskie hotelarstwo w 2011
Polish Market Nr 2/2011 czytaj całość

Turystyka jest jednym z dynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Zdaniem Wiceprezesa Instytutu Turystyki w Warszawie dr Krzysztofa Łopacińskiego, przychody gospodarki turystycznej, równe wszystkim wydatkom turystycznym, wzrosły w 2010 roku o 6,4 %, przekraczając 75 mld PLN, co stanowi ca 5,5 % PKB. Zgodnie z rządowym dokumentem „Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku” znaczenie gospodarcze tej branży będzie nadal rosło. Nowym impulsem rozwoju stanie się z pewnością organizacja European Football Championship Euro 2012. czytaj całość
 


Koncepcja turystyki zrównoważonej - podstawowe założenia i zasady
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju.
Tom III: Edukacja dla ładu ekonomicznego , Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych 2010 czytaj całość

Turystyka zrównoważona stała się trwałym elementem zarówno turystyki sensu largo, w tym przede wszystkim polityki turystycznej i rynku turystycznego, jak i zrównoważonego rozwoju, jako jedna z jego istotnych składowych dziedzinowych (obok zrównoważonego transportu, zrównoważonej konsumpcji). Opracowanie ma charakter wprowadzający i przeglądowy. Opiera się na rozważaniach zawartych w literaturze przedmiotu oraz w dokumentach prawnych i planistycznych odnoszących się do problemu zrównoważonego rozwoju turystyki. czytaj całość
 


Eksponaty
Świat księgowych Nr 1/2009 czytaj całość

Zostałem księgowym, jak wielu w tym zawodzie, przez przypadek. czytaj całość
 


Mentalność księgowego
Świat księgowych Nr 1/2009 czytaj całość

Gdy w wypowiedziach polityków czy publicystów pojawia się określenie mentalność księgowego, zazwyczaj odnosi się ono - ich zdaniem - do osobnika pozbawionego większość odczuć ludzkich, bez wyobraźni i spojrzenia w przyszłość, skupionego na szczegółach i ślepo realizującego zapisy nieżyciowych przepisów. Wśród brydżystów funkcjonuje jako synonim gracza o myśleniu odtwórczym. czytaj całość
 


Rachunkowość zarządcza i controlling w MSP
Twój rynek , lipiec/sierpień 2007 czytaj całość

Przeważająca większość jednostek gospodarczych na polskim rynku to przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie (MSP). W niektórych dziedzinach, jak w hotelarstwie i gastronomii, udział ich sięga prawie 100% (tylko 423 na 112.737 jednostek zaliczanych według Polskiej Klasyfikacji Działalności do sekcji H - "Hotele i restauracje" deklaruje w systemie REGON zatrudnienie przekraczające 49 etatów). Nawet w branżach uznawanych za pole gry dla wielkich przedsiębiorst, takich jak wielka chemia, górnictwo węglowe czy przemysł farmaceutyczny, proporcje są zbliżone. Szacuje się, że w całej gospodarce udział MSP wynosi ponad 90%. czytaj całość
 


Strategia rozwoju turystyki w mieście Jelenia Góra i powiecie jeleniogórskim
Zielony Region Nr 3/2004 czytaj całość

W połowie 2002 roku przedstawione zostały rządowe założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 - pierwszy okres przynależności Polski do Unii Europejskiej. Wśród podstawowych założeń NPR znalazło się wsparcie rozwoju regionalnego oraz przedsiębiorczości i konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym także w gospodarce turystycznej. Prace nad NPR stały się inspiracją do przedstawienia przez Fundację Karkonoską projektu opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki w Mieście Jelenia Góra i Powiecie Jeleniogórskim. czytaj całość
 


274 dni do Unii Europejskiej
czytaj fragment

Poradnik podatkowy dla małych i średnich przedsiębiorstw hotelarskich i gastronomicznych z terminarzem podatkowym na okres 1.8.2003-30.4.2004
wydany na zlecenie i dofinansowany ze środów Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
wyd. Polskie Zrzeszenie Hoteli
autor Janusz Turakiewicz
czytaj fragment
 


Podatki. Abolicja, restrukturyzacja...
Tydzień Giżycki Nr 19/2002 czytaj fragment

Jak zwykle o tej porze roku panuje ożywienie wśród osób zainteresowanych podatkami. Ustalane są stawki i progi podatkowe, zmieniają się różne szczegółowe rozwiązania w poszczególnych obciążeniach publicznych. W ferworze dyskusji jedni uznają zmianę stawki CIT z 28% na 27% za zmniejszanie, inni za zwiększanie podatku. W tym roku do zwykłego katalogu spraw doszła abolicja, restrukturyzacja i premia podatkowa.
czytaj fragment
 


Jak opracować raport środowiskowy
czytaj fragment

Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw
praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Borysa i Piotra Rogali
wyd. Fundacja Karkonoska, Jelenia Góra 2002
czytaj fragment
 


Podatki w turystyce (3): Unijny VAT
PART Nr 2/2002 czytaj całość

Coraz częściej uświadamiamy sobie, że zbliżający się termin referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oznacza konieczność osobistego podjęcia ważnych decyzji. Coraz częściej zdajemy sobie sprawę z faktu, że najistotniejsze zmiany, jakie pociągnie za sobą to historyczne wydarzenie, wynikać będą z przekształceń w sferze regulacji prawnych obowiązujących w naszym kraju. czytaj całość
 


Podatki w turystyce (2)
PART Nr 12/2001 czytaj całość

"Doceniając rosnącą rolę turystyki w rozwju gospodarczym kraju i wielu regionów Polski w strukturze administracji państwowej ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej wydzielono dział turystyki obejmujący sprawy zagospodarowania turystycznego kraju oraz mechanizmów regulacji rynku turystycznego". Nie jest to jedyny dział tej klasyfikacji związany bezpośrednio z rynkiem turystycznym. czytaj całość
 


Podatki w turystyce (1)
PART Nr 11/2001 czytaj całość

Kryzys polskich finansów publicznych, przejawiający się narastaniem deficytu budżetowego, skłania rząd i parlament do poszukiwania nowych źródeł dochodów: sięgania do sejfów przedsiębiorstw - producentów i kieszeni obywateli - konsumentów. Niektóre wśród wielu pomysłów są bezpośrednio związane z rynkiem turystycznym. czytaj całość
 


Przekształcenia systemu podatkowego w sferze podmiotów gospodarczych działających w turystyce
Turystyka i komunikacja w pracach naukowych Euroregionu NYSA Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 687, 1994 czytaj całość

Realizowana od 1990 r. reforma gospodarcza w Polsce obejmuje także system podatkowy. Zmiany w tym zakresie należy uznać za najgłębsze - oprócz przekształceń własnościowych - bo sięgające podstaw. czytaj całość
 


Główne zjawiska i tendencje cen na krajowym rynku turystycznym w Polsce
Reforma gospodarcza i społeczna w turystyce Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego 1987, Nr 48 czytaj całość

Minione lata reformy gospodarczej stwarzają podstawy do dokonania oceny jej skutków na rynku turystycznym. Podtrzymując stwierdzenie, iż zagadnienie cen jest jednym z kluczowych problemów reformy gospodarczej, przedstawimy zmiany cen usług turystycznych w przekonaniu, iż cena oferowana i zrealizowana przez sprzedawcę usługi stanowi syntetyczny rynkowy wskaźnik efektywności jego funkcjonowania. czytaj całość
 


Problemy ewidencji wartości produkcji i sprzedaży w terenowych przedsiębiorstwach turystycznych
Rachunkowość Nr 3/1981 czytaj całość

Gospodarka turystyczna w obecnym kształcie powstała stosunkowo niedawno. Dopiero w 1976 r. w klasyfikacji gospodarki narodowej wydanej przez GUS wyodrębniona została gałąź "88 - turystyka i wypoczynek". Obecnie działalność gospodarcza w zakresie turystyki objęta jest równolegle planem centralnym (pion Centrali Turystycznej Orbis, spółdzielcze i młodzieżowe biura podróży, Zrzeszenie Gospodarki Turystycznej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego) i terenowym (wojewódzkie przedsiębiorstwa turystyczne, biura obsługi ruchu turystycznego PTTK i automobilkluby). Stan ten wpływa na znaczne zróżnicowanie zasad organizacyjnych, systemu finansowego, zasad płacowych oraz ewidencji księgowej. czytaj całość
 Publications in English
2nd Cluster World Congress
Poland 3.0 - time to restore the navigability od Polish rivers

Polish Market Nr 6/2016 czytaj całość

Clusters have become over the past several years one of the main engines of economic development in the world, combining the potential of enterprises, scientific-research centres, and the public sphere. czytaj całość
 


Tourism in Poland promoted in Berlin
Polish Market Nr 4/2011 read more

It has been the largest of all projects to promote Poland as a tourism destination! As an Official Partner Country in the International Travel Trade Show at Berlin ITB 2011 (8-13 March), Poland presented a range of its destinations, regions, and tourism companies, not just in the Messe Berlin venue but also in the entire capital of Germany. read more
 


Polish hotel industry in 2011
Polish Market Nr 2/2011 read more

Tourism is one of the most vigorous sectors of the Polish economy. According to Vice-President of the Institute of Tourism in Warsaw Krzysztof Łopaciński, PhD, tourism revenues, equal to all tourist expenditures, grew in 2010 by 6.4%, exceeding PLN 75 billion, which is 5.5% of GDP. According to a government document, “Directions of tourism development until 2015,” the importance of this branch of the economy will continue to grow. A new growth stimulus will certainly be the organisation of the Euro 2012 European Football Championship. read more
 


50th anniversary of the OECD convencion
Polish Market Nr 12/2010 read more

The Organization for Economic Cooperation and Development (Organisation de Coopération et de Développement Economiques; OCDE) is an international body the mission of which is to stimulate democracy and market economy in the world through supporting sustainable economic growth, boosting employment, raising living standards, maintaining financial stability, and assisting other countries' economic development. This mission may be summarized in the slogan "For a stronger and fairer world economy". The Organization provides a setting where governments compare policy experiences, seek answers to common problems, identify good practices, and coordinate domestic and internation policies. read more
 


Accountancy standards in Poland
Polish Market Nr 11/2003 read more

An interview with Professor ZBIGNIEW MESSNER, Chairman of the Committee of Accountancy Standards, President of the Association of Bookkeepers in Poland. read more
 


The Best Finanscial Report of a Public and Non-public Company for 2001
Polish Market Nr 12/2002 read more

Since 1999 the Accountancy Development Foundation in Poland has been organising a competition desighed to chose the best annual reports of companies listed at the Warsaw Stock Exchange. This year also competing are reports submitted by non-public companies. read more
 


Closer to EU Standards
Polish Market Nr 6/2001 read more

An interview with JACEK PIECHOTA MP, Charman of the Parliamentary Committee for Small and Medium Enterprises read more
 


The Polish Economic Society on Agents
East Europe Report. Economic and Industrial Affairs , 22.08.1985 read more

Speaking out against announced requisitions, the Zielona Góra provincial chapter of the Polish Economic Society developed in 1984 a program for a training conference on franchises in socialized businesses and services. The latest conference devoted to this problem was held in April of this year in Jelenia Góra. read more
 


Clánek v češtině
Pojistné vyúčtovávané Správou sociálního zabezpečení v roce 2015
Projekt Podpora rozvoje regionálních firem na česko-polském příhraničí read more

Úvod Veřejné plnění, jakým je pojistné na sociální pojištění, se obecně považuje za jednu ze základních součástí vysokých pracovních nákladů v Polsku. Současný systém, který platí od roku 1999, je založen ve svém nejdůležitějším pilíři důchodovém pojištění na Správě sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS) a Otevřených penzijních fondech (Otwarte Fundusze Emerytalne, OFE). V tomto systému došlo v roce 2014 k významným změnám, které omezily úlohu OFE. read more
 


Daně a jiná veřejná plnění v podnikání v Polsku v roce 2015
Projekt Podpora rozvoje regionálních firem na česko-polském příhraničí read more

K základním povinnostem podnikatelů patří placení veřejných odvodů, včetně daní a pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Ve většině případů se v Polsku jedná o samostatný výpočet příslušné částky.
Začátkem roku 2015 vstoupily v platnost další změny v dani z přidané hodnoty (včetně zavedení zvláštního postupu týkajícího se telekomunikačních služeb, vysílacích služeb a elektronických služeb poskytovaných subjekty se sídlem podnikání na území Evropské unie, které nemají takové sídlo v členském státě spotřeby) z příjmů (od 1.1.). Další změny v dani z přidané hodnoty a procedurálních předpisech nastanou v průběhu roku. read more
 


Klastr Sudetské síté inovací
Inovace Nr 12/2013 read more

 Nasi partnerzy medialni:  Polish Market Online    Przegląd Urbanistyczny    Schlesien heute