CMS Consulting
Instytut Gospodarki Turystycznej
Strona główna
Aktualności
Wydawnictwo
Czytelnia
Słodka Polska
Tania Energia dla Dolnośląskiej Turystyki
Czasopismo "Kasy fiskalne"
Czasopismo "Spółka Akcyjna"
Czasopismo "Kolekcjoner Dolnośląski"
Spółki turystyczne na giełdach świata
Księgarnia regionalna
Księgarnia: turystyka i hotelarstwo
Księgarnia ekonomiczna
KontaktInGosTur jest członkiem:

Karkonosko-Izerski Klaster Turystyczny

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
Aktualności

O turystyce, transporcie kolejowym, polityce rozwoju regionalnego i obszarów wiejskich rozmawiali na zamku w Kliczkowie uczestnicy Konwentu Marszałków RP, który odbył się w dniach 4-5 listopada 2015 roku.Główny Urząd Statystyczny opublikował rocznik Turystyka w 2014 roku, zawierający kompendium informacji o polskiej bazie turystycznej i jej wykorzystaniu oraz ruchu turystycznym, w tym także w przekrojach regionalnych i międzynarodowych.

Dane dotyczące bazy noclegowej są efektem badania KT-1, którym objęto 9.885 turystycznych obiektów noclegowych z 694 tys. miejsc noclegowych (w 2013 roku 9.775 obiektów z 679 tys. miejsc noclegowych). Baza noclegowa objęta badaniem GUS dotyczy dwudziestu rodzajów obiektów noclegowych, z których 3.646 to obiekty hotelowe, a 6.239 to pozostałe obiekty noclegowe.

Wśród obiektów hotelowych najliczniejszą grupę stanowiły hotele – 2.250 obiektów (o 6,8% więcej w stosunku do 2013 roku, gdy było ich 2.107). Drugą grupą pod względem wielkości zasobów były inne obiekty hotelowe, do której zaliczają się hotele, motele, pensjonaty bez nadanej kategorii, a także inne obiekty świadczące usługi hotelowe, jak domy gościnne i zajazdy. W dniu 31 lipca 2014 roku było 949 takich obiektów czyli o 0,6% mniej niż rok wcześniej, gdy zarejestrowano ich 955.

Wyniki badania wykorzystania bazy noclegowej w 2014 roku wskazują, że w turystycznych obiektach noclegowych, posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zatrzymało się 25,1 mln turystów, tj. o 7,2% więcej niż w roku poprzednim, gdy było ich 23,4 mln. Turyści zagraniczni w liczbie 5,5 mln stanowili 21,8% wszystkich korzystających z bazy noclegowej (22,4% w poprzednim roku). W porównaniu do 2013 roku odnotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 4,3% (5,2 mln w poprzednim roku).

W ciągu całego 2014 roku udzielono 66,6 mln noclegów (wzrost o 5,7% wobec 2013 r.), z czego ponad połowa przypadła na obiekty hotelowe – 35,6 mln noclegów (wzrost o 8,9%). Najwięcej noclegów udzielono w hotelach – 30,0 mln noclegów (wzrost o 10,9%), zakładach uzdrowiskowych – 9,2 mln (wzrost o 4,4%) i ośrodkach wczasowych – 7,9 mln (wzrost o 2,0%), a najmniej w domach pracy twórczej – 141,5 tys. (spadek o 6,3%), schroniskach młodzieżowych – 193,4 tys. (spadek o 2,8%) i schroniskach – 214,9 tys. (spadek o 0,8%). Największą liczbę udzielonych noclegów stwierdzono w miesiącach wakacyjnych: w lipcu 10,0 mln i w sierpniu 9,9 mln, co stanowi łącznie 29,8% ogółu udzielonych noclegów w ciągu roku. Turystom zagranicznym udzielono 13,0 mln noclegów, z czego największą ich liczbę odnotowano w hotelach (9,7 mln), co stanowiło prawie 3/4 wszystkich noclegów udzielonych tej grupie turystów.

Najwięcej noclegów udzielono w województwie zachodniopomorskim – 11,9 mln (17,9%), małopolskim – 10,2 mln (15,3%), pomorskim – 7,1 mln (10,7%), mazowieckim – 6,6 mln (9,9%) i dolnośląskim – 6,4 mln (9,6%). W tych pięciu województwach udzielono 63,3% wszystkich noclegów.

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych wyniósł 34,8% (o 1 p.proc. więcej niż w roku poprzednim). Najlepszy wynik odnotowano w zakładach uzdrowiskowych, w których wyniósł 77,6% (wzrost o 2,7 p.proc.). W obiektach hotelowych stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 34,7%, czyli nieco mniej niż w całej pozostałej niehotelowej bazie noclegowej – 35,0% (w 2013 r. w obiektach hotelowych stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 33,7%, a w pozostałych obiektach 34,0%).

Autorzy rocznika przedstawiają także wiele opisowych i graficznych analiz, które powinny zainteresować każdego inwestora i menedżera hotelarskiego. Rocznik dostępny jest tutaj. (JBT)W dniach 27-28.maja 2014 roku, odbyło się w Rzeszowie V Forum Innowacji, poświęcone innowacjom w turystyce. Podczas dwudniowych obrad odbyło się 14 paneli dyskusyjnych oraz wystąpień gości specjalnych, w których uczestniczyło prawie tysiąc zarejestrowanych uczestników i stu panelistów – krajowych i zagranicznych ekspertów z zakresu turystyki, wśród których byli m.in. Podsekretarz Stanu w MSiT Katarzyna Sobierajska, prezes POT Rafał Szmytke, Dyrektor Wykonawczy UNWTO Zoltan Somogyi, Szef Tymczasowego Sekretariatu Konwencji Karpackiej w Wiedniu Harald Egerer, szef sekcji turystyki OECD Alain Dupeyras.
Odbyło się także I Forum Turystyczne Państw Karpackich, celem którego jest rozwój współpracy Krajów Karpackich w sferze turystyki, zgodnie z postanowieniami Konwencji Karpackiej i Protokołu o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat.  


Sozialtourismus (= turystyka socjalna) to niemieckie antysłowo roku 2013.  Od 1991 roku złożona z językoznawców niezależna komisja wybiera najbardziej rażące i nietrafne neologizmy, które na stałe weszły do języka mediów.Tegoroczny zwycięzca - wyrażający niechęć do imigrantów z Europy Wschodniej - to oksymoron, łączący kojarzącą się z podróżą, wypoczynkiem i poszerzaniem horyzontów turystykę z roszczeniami imigrantów, których jedynym celem jest pobieranie zasiłków w nowej ojczyźnie. (aat)


W dniach 18-19 października 2013 w pałacach w Wojanowie, Łomnicy i Bukowcu odbędzie się Kongres Turystyki Kulturowej w Kotlinie Jeleniogórskiej pod hasłem Dziedzictwo kulturowe motorem rozwoju regionu.


17. maja 2013 roku odbył się 4. Karkonosko-Izerski Sejmik Turystyczny, poświęcony problemom turystyki zdrowotnej na polsko-czeskim pograniczu.

 


Podczas IV Forum Innowacji, które odbyło się w dniach 14-15.maja 2013 roku w Rzeszowie, min. Katarzyna Sobierajska zaprosiła do udziału w przyszłorocznym Forum, organizowanym pod hasłem Ekoinnowacje - Turystyka - Hotelarstwo - Promocja.8. i 9. kwietnia odbyło się we Wrocławiu I Ogólnopolskie Forum Młodych Gladiatorów Hotelarstwa.Zachęcamy do
udziału w dyskusji o nowych rozwiązaniach prawnych regulujących świadczenie usług turystycznych.Pod hasłem The Art of Innovation odbyło się w Berlinie w dniach 4-6.marca 2013 roku 16. Międzynarodowe Forum Inwestycji Hotelarskich -
The International Hotel Investment Forum (IHIF) - największe na Starym Kontynencie spotkanie liderów branży hotelarskiej. W poprzednim Forum, którego tematem przewodnim było Vision for the Future uczestniczyło ponad 1.600 osób z przeszło 50 państw.


W   dniach   29.listopada - 1.grudnia odbyło   się   we  Wrocławiu VI Gremium Ekspertów Turystyki.Dnia 15. października 2012 roku akcje słowackiej spółki Tatry Mountain Resorts debiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

TMR,
której akcje są już notowane na giełdzie w Bratysławie, jest jednym z zainteresowanych - w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą gminy Czernichów, Szczawnica, Krynica-Zdrój i Zawoja - nabyciem przeznaczonych do prywatyzacji Polskich Kolei Linowych SA w.Zakopanem.


Od 20. do 21.września odbyło się w Londynie Hot.E - Hotel Investment Conference Europe.


W dniach 11-16. września na lotnisku Schönefeld w Berlinie odbyła się Międzynarodowa Wystawa Lotnicza
ILA Air Show 2012, której Partnerem była Polska.
Aukcja udziałów MARINA HOTELE Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie - składanie ofert w MSP do 10.września 2012 roku.


W dniach 6-7.września odbył się w Nysie Kongres Turystyki, zorganizowany przez Związek Miast Polskich wspólnie z miastem Nysa.NIK skontroluje nadzór nad biurami podróży
-
link.Istotną rolę w trwającej obecnie dyskusji nad przyczynami powstania problemów na polskim rynku turystycznym może odegrać zapoznanie się z przebiegiem tworzenia obowiązujących biura podróży regulacji prawnych. Ułatwia to ogłoszony w 2011 roku dokument "Biała księga w sprawie działań Polskiej Izby Turystyki w Procesie nowelizacji Ustawy o usługach turystycznych oraz przy opracowywaniu aktów wykonawczych do tej ustawy (2009 – 2011)".Już po raz piętnasty odbyło się w Berlinie w dniach 5-7.marca 2012 roku Międzynarodowe Forum Inwestycji Hotelarskich - The International Hotel Investment Forum (IHIF). W tegorocznym spotkaniu pod hasłem Vision for the Future wzięło udział przeszło 1.600 liderów branży z ponad 50 krajów świata.Najważniejsze dla polskiej turystyki doroczne wydarzenie promocyjne - Międzynarodowa Giełda Turystyczna ITB Berlin odbyła się w dniach 7-11.marca 2012 roku. Na 160.000 m2 około 170.000 zwiedzających odwiedzi stoiska ponad 11.000 wystawców. Polska ekspozycja - jak zwykle w hali 15.1.


Serwis turystyczny Ministerstwa Sportu i Turystyki

Polska Organizacja Turystyczna

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Polska Izba Turystyki

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Polska Federacja Campingu
i Caravaningu


Polskie Stacje Narciarskie
i TurystyczneWorld Tourism Organization

Komisja Europejska

World Travel & Tourist Council

HOTREC: European trade association of hotels, restaurants and café industryITB Berlin

International Hotel Investment Forum

Znalazłeś błąd na stronie?
Napisz do nas!

Nasi partnerzy medialni:  Polish Market Online    Przegląd Urbanistyczny    Schlesien heute