CMS Consulting
Instytut Gospodarki Turystycznej
Strona główna
Aktualności
Wydawnictwo
Czytelnia
Słodka Polska
Tania Energia dla Dolnośląskiej Turystyki
Czasopismo "Kasy fiskalne"
Czasopismo "Spółka Akcyjna"
Czasopismo "Kolekcjoner Dolnośląski"
Spółki turystyczne na giełdach świata
Księgarnia regionalna
Księgarnia: turystyka i hotelarstwo
Księgarnia ekonomiczna
KontaktInGosTur jest członkiem:

Karkonosko-Izerski Klaster Turystyczny

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
Witamy na stronie Instytutu Gospodarki Turystycznej
 
CMS Consulting od 1990 roku wspiera przedsiębiorstwa w działaniach na rynku turystycznym, w szczególności w zakresie zarządzania, rachunkowości i doradztwa podatkowego. Wykorzystując własne ponad 40-letnie doświadczenie zawodowe oraz wsparcie wielu współpracujących ekspertów i firm specjalistycznych, po rozszerzeniu formuły funkcjonowania – jako Instytut Gospodarki Turystycznej – proponuję współpracę w rozwiązywaniu strategicznych i operacyjnych problemów, jakie pojawiają się w działalności przedsiębiorstw turystycznych, w tym w szczególności hotelarsko-gastronomicznych.

Zakres proponowanego przez InGosTur współdziałania z przedsiębiorstwami zawarty jest w projekcie Listu Intencyjnego Współpracy.

Szczególną rolę odgrywa w nim Program Benchmarking Dolnośląskiej Turystyki (dalej: BDT), celem którego jest stworzenie systemu informacji o stanie branży HoReCa w regionie, pozwalającego jego uczestnikom na bieżącą ocenę wykorzystania własnego potencjału usługowego na tle pozostałych uczestników rynku. Benchmarking, jak wykazują doświadczenia światowe, stanowi efektywne narzędzie wsparcia zarządzania przedsiębiorstwem. Jesteśmy przekonani, iż jego wdrożenie przez firmy hotelarskie Dolnego Śląska stanowić będzie istotny czynnik wsparcia wzrostu konkurencyjności branży w regionie. Pełna poufność danych jednostkowych zapewniona zostanie przez zastosowane procedury przetwarzania i udostępniania danych i informacji, nad metodologiczną prawidłowością których czuwać będzie Rada Programowa InGosTur, kierowana przez Profesora Andrzeja Rapacza. Szczegółowe zasady funkcjonowania BDT przedstawione zostaną tym Przedsiębiorcom, którzy zadeklarują zamiar udziału w Projekcie.

Firmy zainteresowane współpracą prosimy o przysłanie pocztą tradycyjną Listu Intencyjnego Współpracy wraz z wyszczególnionymi w nim załącznikami.

Na adres naszej poczty elektronicznej prosimy kierować wszelkie pytania i uwagi oraz propozycje innych działań, jakie mogłyby być podjęte przez Instytut, także w sferze badań rynku turystycznego i zachodzących na nim zjawisk.

Janusz Turakiewicz
Dyrektor

Serwis turystyczny Ministerstwa Sportu i Turystyki

Polska Organizacja Turystyczna

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Polska Izba Turystyki

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Polska Federacja Campingu
i Caravaningu


Polskie Stacje Narciarskie
i TurystyczneWorld Tourism Organization

Komisja Europejska

World Travel & Tourist Council

HOTREC: European trade association of hotels, restaurants and café industryITB Berlin

International Hotel Investment Forum

Znalazłeś błąd na stronie?
Napisz do nas!

Nasi partnerzy medialni:  Polish Market Online    Przegląd Urbanistyczny    Schlesien heute